PHIẾU ĐẶT MUA TUẦN BÁO KHOA HỌC VÀ ĐỜI SỐNG NĂM 2023

thông tin :

Chọn phương án đặt mua :

*Giảm giá tăng thêm 10% cho các đơn vị thuộc hệ thống Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.

back to top